banner

Apitom, Apitom-S, Apitom-P

haccp HACCP setifikat smo dobili ispunjenjem higijenskih uslova za proizvodnju pčelinje hrane.Apitom ®

apitom SASTAV : saharoza, fruktoza, glukoza i dozvoljeni emulgator voda.

NAMENA
: Upotrebom ove pogače u prihrani, u svim uslovima tokom cele godine, osigurati će se pčelarima snažna i zdrava društva sposobna za unos meda u pogledu kvaliteta i količine. Primena ovih pogača je u stalnom porastu, jer su se mnogi iskustveno uverili da s njima štede trud, vreme i energiju u ovoj složenoj i vrednoj delatnosti. Upotreba pogače sa stalnim i homogenim sastavom dovoljna je za prihranu jednog pčelinjeg društva od 15 do 30 dana (zavisno od veličine društva i vremenskih uslova)


 

Apitom-S ®

apitom_s SASTAV : saharoza, fruktoza, glukoza, vitamini, makro i mikro elementi i dozvoljeni emulgator voda.

NAMENA :
Primenjuje se u svako doba godine, posebno u vreme  prezimljavanja pčela, jer njen sastav podstiče maksimalno korišćenje biološkog potencijala pčela. Korišćenjem pri kraju zime postiže se pčelinje "buđenje", tako da već rano u proleće dobijamo što više mladih pčela koje, sa zimskim, uspevaju do prve prolećne paše odgojiti novu generaciju. Preporučuje se, takođe, koristiti ovu pogaču u sušnim periodima, kako bismo sprečili prestanak atičnog leženja jaja, a ujedno intenzivno jačali mlade generacije pčela. Za spomenute namene dovoljno je 3kg ovih pogača po pčelinjoj zajednici.


 

Apitom-P ®

apitom_p SASTAV : saharoza, fruktoza, glukoza, proteini (polen), vitamini, makro i mikro elementi i dozvoljeni emulgator voda.

NAMENA
: Koristi se početkom ili sredinom meseca, jer ovaj proizvod sadrži, pored biostimulatora, kvalitetnu zamenu cvetnog praha kojeg, u to vreme, još nema u prirodi u dovoljnim količinama. Primenom ove pogače osiguraćemo dvadesetak dana pre prve prolećne paše maksimalnu količinu poklopljenog legla, koje će za pašu dati maksimalan broj pčela radilica. Takođe se preporučuje korišćenje ove pogače tokom dugog kišnog perioda za nesmetan i normalan život i razvoj pčelinje zajednice. Za spomenute namene dovoljno je 2kg ove pogače po pčelinjoj zajednici.


 

www.evrotom.com